Modern Style Editorial

Modern Style Editorial

Photography by Mariya Novitski Designs by Anya Tatarenko Wardrobe Styling by Natasha Thomas Jewelry by SashaMaksVintage.com Clutch Designs by Zahara Malik Hair & Makeup by Jam Leonard Modeled by Chelsea Rose & Yulya Mango

Modern Style Editorial

Modern Style Editorial

Photography by Mariya Novitski Designs by Anya Tatarenko Wardrobe Styling by Natasha Thomas Jewelry by SashaMaksVintage.com Clutch Designs by Zahara Malik Hair & Makeup by Jam Leonard Modeled by Chelsea Rose & Yulya Mango

Modern Style Editorial

Modern Style Editorial

Photography by Mariya Novitski Designs by Anya Tatarenko Wardrobe Styling by Natasha Thomas Jewelry by SashaMaksVintage.com Clutch Designs by Zahara Malik Hair & Makeup by Jam Leonard Modeled by Chelsea Rose & Yulya Mango